logo
  

Spoštovani obiskovalec, spoštovana obiskovalka spletne strani SIPA!

 

Projekt SIPA je zaživel. Zakaj je pomemben?

V Sloveniji so vprašanja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, enakosti spolov v sferi zasebnosti in status domačega dela  tradicionalno »ženske teme«, ki do sedaj niso bile prav aktualne niti na politični niti na medijski sceni.

Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja (reconciliation of work and family life) je koncept politike enakih možnost spolov, s pomočjo katerega naj bi v splošni zavesti in praksi med drugim spodbujali tudi enakopravno delitev domačega dela med spoloma.

Večina domačega dela namreč tudi danes ostaja zadolžitev žensk, ne glede na spremenjeno vlogo in obremenitev žensk v sodobnem poklicnem življenju.  V primerjavi z moškimi ženske porabijo bistveno več časa za domače neplačano delo in manj časa za delo v službi. S tem so ženske na trgu dela in delovnem mestu v primerjavi z moškimi postavljene v neenakopraven položaj, pa tudi sicer takšna porazdelitev domačega dela preprosto ni pravična.

Žal je v vsakdanjem življenju neplačano, t.i. »neproduktivno«, domače (ne)delo še vedno percipirano kot problem žensk, medtem ko bi se z reševanjem tega vprašanja morala soočiti družba v celoti, saj se "enakost spolov v poklicih začne doma". Zavedati se je treba, da lahko s primernimi političnimi ukrepi vplivamo na bolj enakopravno porazdelitev domačega dela, ne le med spoloma, temveč tudi med različnimi družbenimi skupinami, npr. med (pre)zaposlenimi in nezaposlenimi.

Razvojno partnerstvo SIPA izpostavlja in rešuje vprašanja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja tako za ženske kot za moške in problematizira status domačega neplačanega dela. Več o naših aktivnostih in ciljih si lahko preberete v različnih rubrikah naše spletne strani.

Če želite v uvodniku podati svojo kritično obravnavo obstoječega stanja in vizijo konceptualnih in sistemskih rešitev, vas vabimo k sodelovanju.

Razvojno partnerstvo SIPA


     
NAJNOVEJŠE:
SIPA, 15. 9. 2006

PIlotsko izvajanje sistema pomoči na domu v 30 gospodinjstvih v Ljubljani se bliža koncu. Z izvajanjem sistema pomoči na domu smo začeli 15. aprila 2006 in v ta namen zaposlili 5 sicer dolgotrajno brezposelnih žensk.

+ več
 

Za dodatne informacije o razvojnem partnerstvu SIPA nam pišite na elektronski naslov

sipa@mail.mirovni-institut.si
.

Vse pravice pridržane. © 2005 SIPA.
by: sebastjan.